ביטחון, ביטחון פנים וחוזים ממשלתים

Defense Contractingיש לנו עורכי דין סמכות רחבה ולהראות יצירתיות וכושר המצאה בעסקות הממשלתיות המקומיות או זרות. בהתאם לחוק האמריקאי, אנו מייצגים לקוחות בנושאים הנוגעים לממשלים האמריקאים הבאים: משרד הגנה (כולל המחלקה של כוחות יבשתיים, חיל הים וחל האוויר), המחלקה לביטחון מולדת (DHS), מחלקת המדינה, משרד התחבורה, משרד אנרגיה, הכללי מנהל השירותים (GSA) והסוכנות להגנת הסביבה (EPA). אנו גם מייצגים בנושאים הנוגעים לתחומי השיפוט הבאים הזרים לקוחות: נאט”ו, משרד ההגנה הבריטי, משרד הביטחון הישראלי, הצבא הישראלי (צה”ל), בנקים מקומיים, ממשלות זרות או ארגונים לא-ממשלתיים .

צוות המשפטי שלנו כולל חיילים ומהנדסים לשעבר ממדינות מתקדמות בתחום ההגנה צבאית. יש לנו ניסיון רב בעסקות של ועם מערכות צבאיות גדולות וידע מעשי של FAR, DFARS, ITARS, תקנות נאט”ו, וחוקי רכש האחרים ותקנות, צוות שלנו יכול לספק תמיכה משפטית לספקטרום רחב של שירותי רכש ממשלתי, כולל, למשל : תקנות הרכש הפדרלי, תקנות הרכש הפדרליות וחוקים אחרים של אותו תחום. אנו מסייעים ללקוחותינו בשירותים הבאים:

 • מכתב כוונות, והסכמים;
 • הפרטה, משלחת ואסטרטגיה שותפות של חברה ציבורית או פרטית;
 • מכירות צבאיות בחו”ל;
 • עמידה בתקנות וחקיקת המכס;
 • בטיחות וטיפול העצמה של מידע מסווג;
 • אספקה ​​פדרלית;
 • הכנה והגשת הצעות מחיר חוזה או המכרז מציע;
 • סדר דין וסכסוכים מממשלים;
 • משא ומתן חוזה וחוזה מיקור חוץ והפחתת סיכון;
 • ליטיגציה הקשורים לחוזה;
 • הליך פנייה;
 • מימון פרויקט;
 • תיקון וסיום החוזה;
 • בקשה שהוגשה לפי חוק חופש מידע או אזכור חוק האמריקאי;
 • בקשה להתאמה הוגנת של החוזה;
 • הפקדה, ביטוח, הצעה וביצועי איגרות חוב;
 • הצעת שינוי החוזה כתוצאה מניתוח העלות

This post is also available in: אנגלית, צרפתית, ספרדית