iStock_000008511772XSmallמחלקת הליטגציה שלנו מסייעת ללקוחות שלנו במגוון רחב של שירותיםהקשורים לסכסוכי בעל בית / דיירים. בין אם באמצעות משא ומתן או התדיינות משפטית, מחלקת הליטגציה שלנו מסייעת בהתקשרות עם חוזה ואכיפת זכויות סטטוטוריות, כמו גם מניעת חילוט או אובדן של מקום בבית או בעסק של דייר.
בעל בית ודיירים במדינת ניו יורק נשענים על ידי החוק וחקיקת התקנות השונות בתחום. החוק בתחום זה מתפתח כל הזמן לכללים מסובכים יותר ונהלים שלעתים קרובות נושקים ומופעלים גם בתחומים אחרים, הקשורים בחוק זה. ליטיגציה בתחום זה היא מורכבת, וההליכים המנהליים יכולים להיות מבלבלים ללא הדרכתו של עורך דין המתמחה בדינים המתאימים יכול להייצר נזק לאחד מהצדדים באי טיפול בעסקה על ידי מומחים.

עורכי הדין שלנו פועלים גם בכובע של התובע וגם בכובע של הסנגור בהתדיינות משפטית הכרוכים בדיירים, בעלי בית, דיירי משנה, בעלי רישיון, מנהלי נכסים, וצדדים קשורים של שני נכסים למגורים ומסחריים. בפועל  אנו מייצגים כל אחד מהצדדים בכל נושאי המנויים להלן, הן לבעלי בתים והן לדיירים. הצוות המשפטי שלנו כוללים את התחומים הבאים:

 • Holdovers והליכים אי תשלום
 • הליכי חיוב  השכרת יתר
 • נזק בסכסוכי נכס
 • פעולות חוזית בין דיירים לשעבר או בעלי הבית
 • פינוי דיירים
 • פעולות צו ילוסטון
 • צווי מניעה והצהרות
 • הליכי DHCR
 • ספסרות בלתי חוקית
 • שביתות, השכרה, ערעורים
 • השכרה בפעולת גביית פיגורים;
 • בקשת הליך גירוש;
 • זכויות הגנת הדייר
 • פעולה במקרה של הפרת ההתחייבויות העיקריות של המחכיר (אחריות של Habitability);
 • פעולה כדי להבטיח את הפרטיות של הדייר;
 • ערעורים
 • הליך 7 א ונוהל HP.

אם אתה דייר או בעל בית בניו יורק וזקוק לעצה משפטית, אתה יכול לסמוך על הניסיון והיכולת שלנו לספק לכוון אותך לפתרון המשפטי המדויק הנדרש לפתור את העניין שלך באופן רצוי ובמחיר סביר.
המשרד שלנו במרכז מנהטן, מייצג לקוחות בכל רבעי העיר, כמו גם אלה הממוקמים  Nassau, Suffolk and Westchester Counties

צור קשר עם צוות עורכי הדין שלנו צור ותן לנסיוננו האישי להיות היתרון שלך: נודה לך ליצור קשר בטלפון: 646-502-7001  או בכתובת האיימל info@JSBarkats.com

This post is also available in: אנגלית, צרפתית