Real Estate Litigationהמומחיות שלנו בענייני נדל”ן כולל ליטגציה משפטית והתדיינות בנושא נדל”ן ובנושאים כגון טיפול  בפעולות עיקול משכנתא, מחלוקות בענייני נכסים, התדיינות בנייה מורכבת מטעם בנקים ויזמים; תביעות בין רוכשים ומוכרים בענייני נדל”ן; פעולות מטעם בעלי מרכז קניות ושוכרים; מחלוקות בין בעלי בתים ודיירים,  נדל”ן מסחרי; פעולות בין שותפים או חברים של שותפויות, מיזמים משותפים או עסקאות עם חברות בערבון מוגבל; מחלוקות בענייני תיווך ועוד.

מחלקת הליטיגציה שלנו עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת הנדל”ן במקצועיות ומומחיות רבה המסדירים בסיס ההתדיינות יעיל מקצועי ואיכותי ללקוח.

יש עורכי הדין שלנו יש ניסיון רב בליטיגציה בתחום הנדל”ן ומספקים את השירותים הבאים:

  • כניסה ופינוי נכסים משועבדים;
  • ייצוג בנקים וייזמים בבניית נכסחם בהתדיינות משפטית הקשורות לבנייה;
  • סכסוכים בין קונה ומוכר כתוצאה ממכירת מקרקעין;
  • ייצוג של קניונים ו/או הגנה של עסקים הממוקם במרכזי קניות;
  • ליטיגציה נכסים מניבים לשימוש מסחרי;
  • מחלוקת בין בעלי מניות, שותפים בחברת הנדל”ן או מיזם משותף;
  • ליטיגציה בענייני סוכני נדל”ן;
  • ליטיגציה הנוגעת לאתגרים ולפיתוח של פרויקטים בתחום הנדל”ן.

לקבלת מידע נוסף או לקביעת פגישה עם עורכי הדין שלנו, נודה לך לפנות אלינו בטל’: 646-502-7001 או בדואר אלקטרוני בכתובת: info@JSBarkats.com

This post is also available in: אנגלית, צרפתית, ספרדית