iStock_000010030789XSmallהמשרד מסייע לחברות ציבוריות וחברות פרטיות בנוגע לכל סוגי ההצהרות הפרומיליות עם ה- SEC, הנוגע לממשל התאגידי של החברה וניירות הערך של החברה. בממשל התאגידי של החברה, קיימת חשיבות עליונה להבטיח את התאימות של האחריות של הניהול באמצעות החובות של נושאי המשרה בתאגיד (חובות נאמנים).

לעורכי הדין שלנו ניסון רב, בניסוח והגשת דו”ח שנתיים ומסמכים הנדרשים (חוק 1934 סעיף 16) עם ה- SEC. אנו מייעצים ללקוחות בנוגע לכל הנהלים  שמוטלים על ידי הרשות לניירות ערך.
בנוסף אנו מטפלים בדוחות שנתיים ותקופתיים כגון Q -10 K-8 Forms 3, 4, 5, 13D ו13G .

בנוסף, אנו מסייעיםים בניסוח מסמכים משפטיים שוטפים של החברה, (כגון : כינוס של בעלי מניות אסיפה כללית או החלטה של ​​הדירקטוריון, הסכם בעלי המניות). הניסיון שלנו מאפשר לנו לייעץ ללקוחות שלנו, באופן רווחי, בציות לחוקי המדינה בארה”ב בשם “בלו סקיי” או בנושאים הקשורים לניירות ערך (ארגון מחדש, הזרמת קרנות, נושאים על דירקטורים או בעלי מניות, תכנית תמריצים המוצעות לעובדים ועוד).

להלן השירותים שהצוות המשפטי של המשרד מציע:

  • ייעוץ משפטי שוטף של החברה שלך;
  • ניסוח הפרוטוקולים של אסיפות או דירקטוריונים כלליים;
  • טיפים ליחסים בין בעלי המניות, נושאי משרה או נגד רשויות שלטון או שוק הון;
  • הכנה והגשת דוחות תקופתיים ושנתי ל- SEC (טפסי K-10, 10-Q או 8K);
  • חוות דעת משפטיות כחלק מהגשת טופס 144 (Rlue 144).

לקבלת מידע נוסף או לקביעת פגישה עם עורכי הדין שלנו, נודה לך  לפנות אלינו בטלפון 646-502-7001 או בדואר אלקטרוני בכתובת: info@JSBarkats.com


This post is also available in: אנגלית, צרפתית, ספרדית