iStock_000008382619XSmallלמחלקת שוק ההון וניירות ערך יש ניסיון מקצועי מקיף בכל סוגי העסקאות, הכולל הנפקות של חברות ציבוריות. עורכי הדין שלנו מנוסים ומייצגים מנפיקים פרטיים בסוגי השקעה  -PIPE (השקעה פרטית בהון ציבורי), ובנוסף גם בעסקות אחרות כגון מימון חוב להמרה, הנפקות משניות, Rule 144, ועסקות השקעה אחרות, רגולציה S, רגולציה Aּ+ ועוד.

בנוסף, אנו מייעצים בשינוי סטטוס של חברות מחברות פרטיות לציבוריות חיתום ראשוני ((IPO וכן הצעות APO, רכישות ומיזוגים.          הצוות שלנו מומחה ובקיא, בעסקאות פרטיות של חברות והנפקות ניירות ערך לציבור, מסייע באופן קבוע באמצעות חברות תפעול של העברות ניירות ערך, הצעה לציבור של מניות, מיזוגים ורכישות, מימון של חברות חדשות שנוצרו או סוגים אחרים של פעולה. אנחנו מסייעים ללקוחות שלנו על עמידה באמות מידה פיננסית וחשבונאית (תאימות) הקשורים לחברות, ברוקרים ומשקיעים. בנוסף, אנו מייעצים בנושאים בעניין שיטת הממשל התאגידי ללקוחותינו, הזכויות והחובות הפורמליות שהוטל עליהם (דוח תקופתי לרשויות, לרבות הרשות לניירות ערך, בורסת ניו יורק והנאסד”ק),  סוגיות בעניין פרוקסי וכן ייעוץ והכוונה בכל ההוראות הרגולטוריותל משקיעים או ברוקרים.

אנו פיתחנו מיומנויות רבות בסקטורים שונים שכמוצג להלן בתחומים הבאים:

– אנרגיה;

-בנקים;

– ביוטכנולוגיה;

– בידור ותקשורת;

– נדל”ן;

– מסחר;

– טקסטיל.

בנוסף, המומחיות שלנו בעסקאות  PIPE אפשרה לנו לבנות רשת גדולה של מקורות מימון ונותני שירותים, שרבים מהם לקוחותינו לנצל לעסקות להשלים בהצלחה. אנו גאים על היותנו עוסקים בעריכת הדין, וגם על היותו יועצים עסקיים חזקים ללקוחותינו על מנת לעזור להם לקדם את העסקים שלהם ולהגדיל את הערך המוסף לבעלי המניות.

iStock_000004872369XSmall

המשרד מייצג חברות ציבוריות רבות, ומייצג חברות ומשקיעים רבים בעסקאות שונות ) הכוללים השקעות בהון פרטי, השקעה ציבורית, קרנות הון סיכון, הנפקות הון משניות, הצעת ניירות ערך Reg.D Reg.S) למשרד יחסים רבים מפותחים שהלקוחות שלנו יכולים להפיק תועלת. לאור יחסים אלה אנו יכולים להציג ללקוחות שלנו למקורות הון במאמץ לעזור להם לעמוד ביעדים העסקיים שלהם.

עורכי הדין שלנו מלווים יזמים אמיתיים, חברות ציבוריות ופרטיות, קרני הון סיכון, משקיעים מוסדיים, קרנות גידור, קרנות השקעה פרטיות, בנקים להשקעות, ברוקרים, משקיעים בכל ברחבי ארצות הברית וברחבי העולם.

מחלקת שוק ההון וניירות ערך תסייע לכם בפעולות הבאות :

– הצעות ניירות ערך לציבור, הצעות ציבוריות או פרטיות;

– הצעות אחרות ציבוריות (S-1, S-3 ו- S-4);

– Reg.D Reg.S הקשורים להמרת חוב ניירות ערך;

– Fusion חברה פרטית רוכשת חברה ציבורית בעת ביצוע מימון;

– מיזוגים הפוך, שבו חברה פרטית רוכשת חברה ציבורית ובו-זמנית משלימים מימון.

– מימון בהנפקה לציבור, שבו אנו מסייעים לחברה פרטית בהנפקה לציבור בחיתום ובו זמנית להשלים הנפקת למימון העסקה.

– ייעוץ לחברות ציבוריות במימון, נאסד”ק, רישומי בורסת NYSE וAMEX, וכן OTCBB;

– מיזוגים ורכישות, כוללים רכישות של עסקי הפעלה, איחודים, ורכישות ממונפות על ידי שני ניהול ומשקיעים חיצוניים.

– ייצוג של משקיעים מוסדיים בעסקות מימון, כגון מניות בכורה להמרה וגיוסי חוב להמרה;

– דיווחי רגולציה ניירות ערך ועמידה בקשר עם הנפקות ניירות ערך;

לקבלת מידע נוסף או לקביעת פגישה עם עורכי הדין שלנו, נודה לך לפנות אלינו בטל’: 646-502-7001 או בדואר אלקטרוני בכתובת: info@JSBarkats.com

This post is also available in: אנגלית, צרפתית, ספרדית