iStock_000001029662XSmallאנו מסייעים ללקוחותינו בתחומים שונים של דיני החברות, הן עבור פעילות שוטפת והן לפעולות מורכבות, בתחום המקומים ובתחום הבינלאומי. אנו מסייעים ללקוחותינו במשך עשרות שנים בכל ההיבטים של הפרויקט העסקי שלהם, היצירה של החברה ברמה להרחבתה. מחלקת דיני התאגידים שלנו כוללת עורכי דין עם ניסיון של שנים בייעוץ לחברות תוך ייעוץ בשוק ההון, ניירות ערך, מימון עסקים, מערכות יחסים עם בנקים ומשקיעים, הסכמי סחר, ועמידה ברגולציה בארה”ב והרשויות השונות.

אנו מייצגים באופן קבוע עסקים קטנים ובינוניים, בעלי מניות שליטה, ובעלי מיעוט, משקיעים ברכישות ופיצולים, השקעות ההון, עסקים משפחתיים כחלק מירושה ומעזבון. בנוסף, אנו מפתחים ולנהל משא ומתן מיזמים משותפים, הסכמים אסטרטגיים וחוזיים שונים, חוזה עבודה, רישוי, הפצה ועוד. בנוסף, אנו מספקים ייעוץ שוטף כללי בענייני דיני תאגידים ומשפט מסחרי. לעורכי הדין שלנו יש את היכולת המקצועיות והניסיון לפעול כיועץ משפטי חיצוני לחברות קטנות ובינוניות על ידי ייעוץ במגוון רחב של נושאים משפטיים, תוך תיאום עם גורמים חיצוניים כגון רואי חשבון, מומחים ונותני שירות אחרים לעסק.

This post is also available in: אנגלית, צרפתית, ספרדית