Intelectual Propertyמחלקת הקניין הרוחני שלנו מספקת מגוון רחב של שירותים ללקוחותינו והגנה רחבה על הקניין הרוחני.

במסגרת דיני הקניין הרוחני, מוסדרות כל הזכויות בנכסים הבלתי מוחשיים. במילים אחרות, מדובר בהסדר חוקתי הנוגע לכל מה שקשור בקניין האמנותי והתעשייתי, קרי, מדגמים, פטנטים, סימני שירותים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, שמות מסחריים, סודות מסחריים, כינויי מקור ועוד.

לעורכי הדין שלנו יש ניסיון רב בשימור ואכיפה של פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות צמודות לעיצובים תעשייתיים, שמות מסחריים, וכל קניין רוחני אחר. אנו מכירים בחשיבות המכרעת שנכבשה על ידי קניין רוחני במורשת של הלקוחות שלנו, ושהתכונות אלה הן חיוניות להצלחה של העסק של לקוחותינו.

עורכי הדין שלנו הם הטובים ביותר בייעוץ ובהגנה על זכויות הקניין הרוחני שלך, וכן בייעות והכוונה ועזרה בניהול תיק הקניין הרוחני שלך. אנו מבצעים ביקורות והערכות סיכון לרישוי, מימון, או להגנה ובגין זכויות קניין הרוחני של לקוחותינו.

מחלקת הליטגציה שלנו בתחום קניין הרוחני, מגנה על על זכויות קניין הרוחני של לקוחותינו בפני הרשויות ארה”ב או בתחומי השיפוט הזרים.

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרדנו כדי לראות איך אנחנו יכולים הטובים ביותר להגן על הקניין הרוחני שלך.

This post is also available in: אנגלית, צרפתית, סינית מסורתית, ספרדית