iStock_000007893300XSmallאנו מייעצים ללקוחותינו ברישום סימני המסחר ו/או זכויות יוצרים, ההגנה הניתנת לזכויות יוצרים באה להגן על דרכי ביטוי, ומטרתה לעודד את העשרת עולם הביטויים. נהוג לסמן יצירה שרוצים להדגיש שיש למישהו זכויות שמורות עליה באמצעות הסימון © (כל הזכויות שמורות).

זכויות יוצרים הוא סוג של הגנה הניתנות ליצירות מקוריות של חברות ואנשים פרטיים בעניינים כמו בספרותית, במוזיקה, יצירות אינטלקטואליות דרמטיות, אמנותיות ויצירות אחרות, גם שפורסמו וגם שלא פורסמו.  זכויות יוצרים מגנה על הנוסחה יצירתית של אובייקט ולא האובייקט עצמו.

חוק סימני מסחר:

חוק סימני מסחר בא לשמש חברות ואנשים פרטיים המעוניינים לחזק את המוניטין שלהם ולשמור עליו מפני חיקויים והטעיות, השימוש באמצעות סימון המסחר, היכול לסמן את הלוגו את הלוגו שלהם ו/או את הסלוגן שלהם או אפילו את שמם במידה והם מספקים שירותים, ע”י רישום של סימן מסחרי (Trade Mark) שימוש בסימן מסחרי רשום ע”י מתחרים או גופים שאינם מורשים, הינה הפרה של חוקי קניין רוחני.

צוות המשרד מנהל ונותן שירותים בכל העניינים הקשורים בהגנה על סימני המסחר, לפי חיפוש אמנות מדינה למדינה, ומדינות אחרות עם משטר משפט מקובל כדי לדעת אם הסימן המסחרי שלך הוא כבר נרשם.

אם ברצונך הסיוע שלנו ברישום זכויות יוצרים או סימן מסחרי תודה לפנות אלינו בטל’: 646-502-7001 או בדואר אלקטרוני בכתובת: info@JSBarkats.com


This post is also available in: אנגלית, צרפתית, ספרדית