iStock_000010495126XSmallמחלקת ניהול ההשקעות בJSBarkats PLLC מספקת מגוון רחב של שירותים משפטיים ללקוחות הפועלים בתחומי קרנות גידור, קרנות השקעה פרטיות, קרנות הון סיכון, ואפיקי השקעה מגוונים, חלק מלקחותינו הם יועצי השקעות או ברוקרים.

עורכי הדין שלנו מסייעים למשקיעים למקסם כל השקעהבכל ההיבטים בדבר העסק שלהם.
אנו מלווים ומארגנים באופן קבוע קרנות השקעה פרטיות, הכוללים קרנות גידור, קרני השקעה פרטיות, , קרנות נדל”ן, PIPE Funds ועוד. כל ההשקעות שלנו בקרנות חדשות, מונעים על ידי התפתחויות משפטיות והשוק, אנו ערים לשינויים ההולכים וגוברים מעת לעת ומקצועיים בכל אפשרות להשקעה כנכתב לעיל.
הצוות המשפטי שלנו יספק לך עצות לגבי כל ההיבטים לגבי כל פעולותיך העתידיות, ללא קשר לשאלה אם זה זהו הקמת הקרן הראשון שלך. אנחנו מרכזים ומכירים את ספקי שירות הרבים המעורבים בתהליך הקמת הקרן, ונייעץ לך בדבר החוקים והתקנות הנוכחיים והצפויים כולל ההתפתחויות בשווקים הרלוונטים בתחום הקרנות.

עורכי הדין שלנו מלווים את הלקוחות שלנוו גם מעבר להשקת הקרן הראשונה. כדי לטפל בצרכיהם השוטפים היומיומיים.

הצוות המשפטי שלנו מציעים את השירותים הבאים:

 • קביעת המבנה המתאים של הקרן;
 • ייעוץ מס;
 • הכנת מסמכים להקמה והארגון של קרנות, לרבות דוח הצעה סודית (תזכירים סודיים והצעה);
 • ביצוע של נוהלי רישום;
 • ניסוח הסכם השותפות;
 • תזכיר ותקנון של השותפות או החברה באחריות מוגבלת;
 • תיווך משא ומתן עם מנהלים ושירותים אחרים המסופקים על ידי צדדים שלישיים;
 • משא ומתן של מסמכים משניים;
 • עמידה ברשויות רגולטוריות (SEC, FINRA וכו’);
 • טיפים למדיניות “בלו סקיי” והחוקים הנלווים להקמת הקרנות;
 • ביצוע בדיקה נאות למשקיעים מוסדיים;
 • ייעוץ במוצרים פיננסיים (נגזרים ומובנים);
 • רישום של ברוקרים (סוחרי ברוקר);
 • רישום של יועצי השקעות;
 • ייעוץ בדבר דרישות של משקיעים;
 • השקעות הון לציבוריות ופרטיות;
 • מסחר של מוצרים פיננסיים בסיסיים.

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרדנו כדי לראות איך אנחנו יכולים להגן להקים לך את חברת ההשקעות שתמיד שאפת אליה.

This post is also available in: אנגלית, צרפתית, ספרדית