iStock_000008511772XSmallלמשרד JSBarkats PLLC ניסיון רב בייצוג בענייני נדל”ן הכוללים רכישה, מכירה, מימון או חכירה נדל”ן עבור לקוחותינו.

אנחנו חלק מהצוות שלך

נושאי נדל”ן לעתים קרובות קוראים לפעולה מהירה, ואנו גאים לעמוד בסטנדרטים אלו. הודות לגישה החדשנית שלנו, והתרבות המשפטית שפיתחנו  ושימוש בכל המשאבים של המשרד, בכל מקום שנמצאים, על מנת לשרת את האינטרסים של הלקוחות שלנו.
עורכי הדין שלנו באופן קבוע עובדים כצוות וזאת על מנת לסייע ללקוחותינו להצליח. ככל שהעסקה הספציפית יש בה ענייני מס, ניירות ערך, עניינים בינלאומיים, פשיטת רגל או כל מומחיות והתדיינות אחרת, צוות המשרד ומחלקת הנדל”ן מתפקדת כמכלול מכל המחלקות על מנת להבטיח שהמטרות של לקוחותינו הם במעלה הראשונה ואנו מחוייבים לממש את ציפיות הלקוחות שלנו.

שירות חדשני ללקוח, עבודת חוד חנית והיענות יוצאת דופן

עורכי דין שלנו במחלקת הנדל”ן מייצגים באופן שגרתי קרנות ריט, בעלי בית, קרנות פנסיה, יועצי קרנות פנסיה, קרנות פרטיות, מנהלי תיקים, משקיעים ויזמים, משכנתאות ופיננסים, פיתוח מיזמים משותפים, בנייה והשכרה. כמו כן, אנו מייעצים ללקוחות מוסדיים רבים בהקשר לענייני ואינטרס הנדל”ן שלהם, כוללים ניהול מטה חברה והמערך הקימעונאי, עסקות מסחריות, עסקאות חכירה ועוד.

This post is also available in: אנגלית, צרפתית, ספרדית