לעורכי הדין שלנו ניסיון רב בהתדיינות הנוגע לניירות ערך במיוחד בהקשר פעולות בענייני החברה, בעלי מניות, תביעה נגזרת ועוד. התדיינות משפטית כתוצאה ממיזוג או רכישה; פעולת שליטה או אכיפה מסמכות הרגולציה בשוק (התדיינות, תגובות ובקשות מול משרד המשפטים, הרשות לניירות ערך, FINRA ועוד) ובכל הקשור של ביקורת פנימית על ידי החברה ו/או מנהליה.

לעורכי הדין במחלקה יש את הכישורים והמשאבים הדרושים כדי לייצג מנפיקים ציבוריים, בעלי מניות, וגופים מוסדיים, בהתדיינות מסוימת אטרקטיבית לחובות מאוגחים, עם המשבר הסאב-פריים, ובכלל זה חקירות ציבוריות בענייני בעלי מניות, חברי דריקטוריון וחברי הנהלה.

אנחנו גם לסייע לחברות כפופות לבקרה פנימית או דיווח ציבורי, או פעולות שהוגשו על ידי בעלי מניות בעניינה של החברה (תביעה נגזרת בעלי המניות) כולל אלה עם היבטים חשבונאיים מורכבים של שימוש במידע פנים, או עבירות רשלנות ותום לב של בעלי המניות, הדריקטוריון או חברי ההנהלה.

כאשר הגנה על האינטרסים של לקוחותינו בפני הרשויות הציבוריות (משרד המשפטים, הרשות לניירות ערך, FINRA ועוד) אנו, עורכי הדין, המתמחים בדיני ניירות ערך ועסקאות בניירות ערך על מנת לקבל הבנה טובה יותר של השלכות של החברה ללקוח על כל היבטיה.

JSBarkats PLLC, נחל מספר הצלחות משמעותיות של מקרים מורכבים המבוססים בענייני חוק ניירות ערך בתחומים כגון ועם בעלי המניות, סוכנים, בנקים או חברות ציבוריות וחברות פרטיות.

This post is also available in: אנגלית, צרפתית, ספרדית