iStock_000006972525XSmallמחלקת הליכי פשיטת רגל וארגון מחדש: מספקת ייצוג משפטי לחייבים, חייבים ברי רשות, נאמנים, נושים מובטחים ושאינם מובטחים וכל צד במסגרת הליכי פשיטת רגל (פרק 7, 11 ו -13 ארגון מחדש – פשיטת רגל ).

JSBarkats PLLC מייצג עסקים קטנים ובינוניים, פרטיים, כוללים בעלים, דיירים, נושים, רואי חשבון, בנקאים בנקים להשקעות ועוד. המשרד שממוקם בניו יורק, להליכי פשיטת רגל יש סמכות שיפוט למקרים של הליכים קולקטיביים במדינת ניו יורק, ברוקלין, ווסטצ’סטר ומחוז דאצ’ס.

המחלקה שלנו תסייע לכם בתחומים הבאים:

– ארגון מחדש של חברה;

– ארגון מחדש פיננסי;

– יישום האסטרטגיות ומשא ומתן עם חברות בקשיים;

– קנייה ומכירה של גופים בקשיים (פרק 11);

– ארגון מחדש של חוב בודד מורכב;

– סיוע וייעוץ בנוגע להעדפת נושים, כפיפויות, אפשרות של דחייה של חוזי שכירות וחוזי ביצוע;

– סיוע וייעוץ כחלק מהסכם עם רשויות המס האמריקאי (IRS);

– משא ומתן של חוב עם נושים.

אם ברצונך לקבל ייעוץ ראשוני ללא עלות, אנא פנה למשרדנו ישירות בכתובת הבאה: info@jsbarkats.com

This post is also available in: אנגלית, צרפתית, ספרדית