iStock_000004470299XSmallמחלקת המיזוגים והרכישות מסייעת ללקוחות בשלבים השונים של מיזוג או רכישה (ניסוח מסמכים, משא ומתן, סגירה ופורמאלית). אנחנו עובדים על סוגים שונים של עסקאות: מיזוג, רכישת מניות או נכסים, הזרמת קרנות, ארגון מחדש של חברות ציבוריות או פרטיות, הצעות לציבור, תחרויות פרוקסי, עסקאות מקומיות או בינלאומית, הפיכתה של חברה ציבורית לחברה פרטית (סגירה של הון המניות) ועמידה מול-מול תקנות HSR ו -CFIUS.

מיזוגים והרכישות שאנו מעורבים, כרוכים לעיתים קרובות בממשק עם המחלקות האחרות במשרד, הכוללים דיני מס, הגבלים עסקיים, הגבלי תעסוקה, וחבויות פיננסיות. המוטו שלנו בעסקאות רכישה ומיזוג, לאורך כל העסקאות שלנו, אנו מתייחסים לכל עסקה באופן יעיל וחסכונית, תמיד תוך התחשבות בצרכיהם של הלקוחות שלנו והדרישות משפטיות ועסקיות הייחודיות שהוצגו על ידי כל עסקה.

אנו שואפים להוסיף ערך על כל התקשרות!

יש לנו ניסיון רב בטיפול בנושאים הבאים:

 • ייצוג שוטף בעסקאות;
 • מיזוגים רכישות וההעברות של נכסים;
 • רכישת ומכירה של מניות;
 • הצעה או החלפה ציבורית;
 • הפרטת הון;
 • עסקות חוצים גבולות;
 • תחרויות פרוקסי;
 • בדיקת נאותות ;
 • ייעוץ לנושאי משרה בחברה ;
 • חובות משפטיים של דירקטורים;
 • ייצוג ועדות עצמאיות בדירקטוריון;

לקבלת מידע נוסף או לקביעת פגישה עם עורכי הדין שלנו, נודה לך לפנות אלינו בטל’: 646-502-7001 או בדואר אלקטרוני בכתובת: info@JSBarkats.com


This post is also available in: אנגלית, צרפתית, ספרדית