iStock_000008924197XSmallלמשרד JSBarkats יש את הניסיון הדרוש בייצוג בנקים, בנקים להשקעות, ברוקרים (סוחרי ברוקר) ונציגים רשומים (נציגי registred) תחת שינויי החקיקה או שינוים רגולטורים, וייצוג בענייני מחלוקות ומאבק בהלבנת הון ועוד.

אנחנו מסייעים לבנקים ומוסדות פיננסיים שעברו את ההשפעה של המשברים האחרונים על ידי מציאת מימון חלופי (לא מסורתי) או פתרונות של מכירה או ארגון מחדש. אנחנו מסייעים ללקוחותינו בתחום הליטיגציה הקשורים לבנקאות הנפקות ניירות ערך וסוגיות של חובת הגילוי המוטלים על בנקים.

הייעוץ המשפטי והסיוע שלנו הינם בתחומים ברוקר-דילר כוללים:

– רישום ל- SEC ו – FINRA;

– רישום ברשויות המדינה;

– הכוונה ומילוי טפסים BD;

– פיתוח של תכנית עסקית מתאימה, תכנית עסקית מקצועית;

– פיקוח תהליך של “המדריך להליך הפיקוח”;

– התאמה אישית של תכנית ניתוח הצרכים והכנה (ניתוח צרכים והדרכת תכנית);

– התאמה אישית של נהלים למניעת הלבנת הון;

– התאמה אישית של תכנית ההמשכיות העסקית;

– הכנה והגשת טופס U-4 למנהלים;

– אישור על ידי כרטיסי FINRA מאובטחים (טביעות אצבעות) לאנשים רשומים;

– הכנת כל המסמכים שהתבקשו על ידי FINRA;

– הכנת תגובות לכל הרשויות המנהליות והכספיות.

הליך הרישום

המחלקה המטפלת ברישום ברוקר וסוחרים, מספקת הדרכה והכוונה מלאה בנושא ברישום של ניירות ערך עם סוחרי ברוקר בכל המדינות ומוקדשים לסיוע ברישום של עבור מגוון לקוחותינו.

הדרישות לרישום ברוקר דילר מסובכת בכך שהיא משתנה מהמדינה למדינה, אנו מסייעים בכל דרישות רישום, וכן בשינויים העולים בתיק הלקוח מעת לעת, צוות שלנו מודע לשינויים הספציפיים ומסייע באופן הדוק ומלא בהליך זה.

JSBarkats PLLC מאפשר סיוע בכל השירותים כדי להשלים את הרישום יבטיח שירות ברוקר מקצועי ומדויק.

לקבלת מידע נוסף או לקביעת פגישה עם עורכי הדין שלנו, נא לפנות אלינו בטלפון: 646-502-7001 או בדואר אלקטרוני בכתובת: info@JSBarkats.com

This post is also available in: אנגלית, צרפתית, ספרדית